Syn/Hörsel

Underlättar det sociala livet, telefonera, läsa tidningen m m.